zondag 8 maart 2015

Winterakoniet en gele primula

Het Vlijpark doet mee met NL Doet. We maken een 'afdak'  voor twee rolstoelen/rollator en we schilderen de bank bij de ingang van het park. Heb je zin mee te doen, je bent van harte welkom, het is op zaterdag 21 maart van 9.30 tot 12 uur. Voor catering wordt gezorgd! Het afdak komt tegen de wand van de kantine, meteen als je binnenkomt, in de richting van de werkplaats. Aldaar hebben we een stukje groen vrijgemaakt en de verwijderde planten opgepot. Vrolijke primula's, vetplantjes en winterakonieten staan nu in De Kwekerij te wachten op een nieuwe bestemming.