zondag 3 mei 2015

Groeizaam weer

Overdag is de temperatuur rond de 15 graden en 's nachts daalt 't kwik niet onder de 10 graden. Tel daarbij op de zachte regen en je weet dat het groeizaam weer is! Dat geldt ook voor gras. Naast het 'gewone' gras zijn er veel siergrassen die een aanvullende waarde hebben tussen vaste planten en eenjarigen, vanwege hun afwijkende, sierlijke en beweeglijke vorm.

In De Kwekerij hebben we een bijzondere grassoort. Het is een eenjarige met de naam Eustachys distichophylla.
Het is een prachtig siergras, dat (nog) vrijwel onbekend is in de Nederlandse tuinen. Het vormt een stevige, maar sierlijke pol met vrij brede, lichtgroene bladeren die aan de basis een zeer fraaie, roze blos vertonen. Begin augustus verschijnen de bloeiaren die tot een hoogte van 1 meter recht omhoog rijzen en bekroond zijn met een los parapluutje van grasaartjes. Bij elk zuchtje wind zwabberen deze bevallig heen en weer. In de herfst en winter verliest het gras niets van zijn elegantie. Het is echt een plant om voor of midden in de border te planten, zodat je er doorheen kunt kijken. Ook als solitair in een pot is het een fantastisch, zeer gemakkelijk gewas. Zijn winterhardheid is niet denderend, maar de plant produceert echter veel zaad dat zich in het voorjaar gemakkelijk laat zaaien. Kan ook makkelijk in een pot overwinteren. 
De jonge plantjes zijn al goed herkenbaar als een grassoort

Ook mooi in een pot

De bloeiende aren